Lưu ý khi lắp cổng mở tự động 4 cánh

Với các thiết bị cổng tự động không chỉ sử dụng cho những cánh cổng mở tự động 2 cánh mà còn sử dụng cho các mẫu cổng tự động 4 cánh. Về quá trình lắp đặt và cài đặt mô tơ cổng tự động không có quá nhiều khác biệt. Duy nhất khi lắp đặt cho cổng mở 4 cánh là cần gia công thêm dẫn hướng cho cánh cổng. Điều này đảm bảo khi cổng đóng hoặc mở cánh cổng luôn hoạt động trên một quy trình nhất định.

  • Tài liệu: Lưu ý khi lắp cổng mở 4 cánh