Kiểm soát cửa bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt

Khi sử dụng cửa tự động có rất nhiều tiện ích và một trong những tiện ích mang lại là kiểm soát được người ra vào cửa thông qua đầu đọc thẻ sử dụng vân tay, nhận diện khuôn mặt. Kiểm soát hiệu quả cho doanh nghiệp hay các cơ quan, xí nghiệp và nhà máy. Thiết bị kết hợp giữa cửa tự động và đầu đọc kiểm soát vân tay, khuôn mặt giúp kiểm soát ra/vào cửa

– Loại SP: Cửa tự động mở bằng vân tay, khuôn mặt

– Bảo hành: 12 tháng