Radar phát hiện vật cản cho barrier G-79

Radar phát hiện vật cản G-79 là thiết bị chuyên dụng sử dụng cho barrier tự động. Nó giúp phát hiện người hay phương tiện đi qua khi tay cần đang đóng lại. Với công nghệ mới tiên tiến hàng đầu giúp nó phát hiện một cách nhanh và chính xác hơn các loại cảm biến thông thường.

– Mã sản phẩm: Radar phát hiện vật cản G-79

– Khoảng cách điều chỉnh: Từ 0,65 mét – 7 mét

– Kết nối: Bluetooth

Danh mục: