Quản lý bãi xe bằng thẻ từ và barrier

Hệ thống bãi giữ xe thông minh được lưu trữ và quản lý trong một cơ sở dữ liệu trung tâm thông qua phần mềm quản lý, người quản lý có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi và tạo báo cáo về hoạt động của bãi gửi xe. Đồng thời khi nó cũng đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian hơn so với các ghi giấy truyền thống, giảm thiểu thời gian giám sát, doanh thu rõ ràng…

  • Hệ thống quản lý bãi xe thông minh
  • Phần mềm : Có phí
  • Các tiện ích: Tùy chọn
Danh mục: